Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panovník51690 SGWaAP
0.271cisár81604 SGWaAP
0.308veľmož6882 SGWaAP
0.319uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.332vladár10193 SGWaAP
0.336kráľ403784 SGWaAP
0.339uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.359miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.367habsburský3387 SGWaAP
0.369monarcha5732 SGWaAP
0.379rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.389vládca51375 SGWaAP
0.392šľachtic27207 SGWaAP
0.393knieža54086 SGWaAP
0.406panovnícky_rod963 SGWaAP
0.409vojvodca8873 SGWaAP
0.409Habsburgovci8710 SGWaAP
0.409panovnícka1726 SGWaAP
0.414palatín7542 SGWaAP
0.418feudál3083 SGWaAP
0.426Habsburský1841 SGWaAP
0.440Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.445Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.457Matej_Korvín5385 SGWaAP