Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panovnícky_rod963 SGWaAP
0.362šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.406panovník51690 SGWaAP
0.412Habsburgovci8710 SGWaAP
0.418panovnícky_dvor1098 SGWaAP
0.420panovnícka1726 SGWaAP
0.428Anjouovci901 SGWaAP
0.431Arpádovci1890 SGWaAP
0.436habsburský3387 SGWaAP
0.463panovnícky999 SGWaAP
0.464veľmož6882 SGWaAP
0.470habsburská2478 SGWaAP
0.478šľachtic27207 SGWaAP
0.483Bourbonovci674 SGWaAP
0.485Přemyslovci929 SGWaAP
0.487monarcha5732 SGWaAP
0.491arpádovský476 SGWaAP
0.492uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.492kniežací3903 SGWaAP
0.502Habsburský1841 SGWaAP
0.505dynastia24919 SGWaAP
0.507šľachtická7747 SGWaAP
0.508Jagelovci427 SGWaAP
0.508uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.529uhorský26642 SGWaAP
0.530dynastický759 SGWaAP
0.538cisár81604 SGWaAP
0.543Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.552dynastická512 SGWaAP
0.561šľachtický9375 SGWaAP
0.562rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.565uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.565šľachta27175 SGWaAP
0.571Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.574vojvoda28122 SGWaAP
0.575zemiansky_rod965 SGWaAP
0.577cisárska10525 SGWaAP
0.581kráľovský61948 SGWaAP
0.583aristokracia7168 SGWaAP
0.583Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.588feudál3083 SGWaAP
0.588monarchia26468 SGWaAP
0.589uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP