Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panovnícky_rod963 SGWaAP
0.362šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.406panovník51690 SGWaAP
0.412Habsburgovci8710 SGWaAP
0.418panovnícky_dvor1098 SGWaAP
0.420panovnícka1726 SGWaAP
0.428Anjouovci901 SGWaAP
0.431Arpádovci1890 SGWaAP
0.436habsburský3387 SGWaAP
0.463panovnícky999 SGWaAP
0.464veľmož6882 SGWaAP
0.470habsburská2478 SGWaAP
0.478šľachtic27207 SGWaAP
0.483Bourbonovci674 SGWaAP
0.485Přemyslovci929 SGWaAP
0.487monarcha5732 SGWaAP
0.491arpádovský476 SGWaAP
0.492uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.492kniežací3903 SGWaAP
0.502Habsburský1841 SGWaAP
0.505dynastia24919 SGWaAP
0.507šľachtická7747 SGWaAP
0.508Jagelovci427 SGWaAP
0.508uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.529uhorský26642 SGWaAP