Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panovnícky_dvor1098 SGWaAP
0.418panovnícky_rod963 SGWaAP
0.457panovník51690 SGWaAP
0.473panovnícky999 SGWaAP
0.500kniežací3903 SGWaAP
0.505habsburský3387 SGWaAP
0.511uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.518pápežská_kúria744 SGWaAP
0.522uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.525Habsburgovci8710 SGWaAP
0.534šľachtic27207 SGWaAP
0.539cisársky16429 SGWaAP
0.543uhorský26642 SGWaAP
0.544veľmož6882 SGWaAP
0.545panovnícka1726 SGWaAP
0.548cisárska10525 SGWaAP
0.549habsburská2478 SGWaAP
0.550kráľovský61948 SGWaAP
0.551šľachta27175 SGWaAP
0.558Anjouovci901 SGWaAP
0.565uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.571šľachtická7747 SGWaAP
0.577cisár81604 SGWaAP
0.584hodnostár9043 SGWaAP
0.589šľachtický9375 SGWaAP
0.589cársky2931 SGWaAP
0.593šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.593turecký_sultán1053 SGWaAP
0.593palatín7542 SGWaAP
0.596Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.596Bourbonovci674 SGWaAP
0.597monarcha5732 SGWaAP
0.598Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.602feudál3083 SGWaAP
0.602dvorská3009 SGWaAP
0.605Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.605vojvoda28122 SGWaAP
0.606Franský_ríša989 SGWaAP
0.610miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.611cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.611cisárov2529 SGWaAP
0.612mešťan18882 SGWaAP
0.612Habsburský1841 SGWaAP
0.613aristokracia7168 SGWaAP
0.616Uhorsko90302 SGWaAP