Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panovnícky_dvor1098 SGWaAP
0.418panovnícky_rod963 SGWaAP
0.457panovník51690 SGWaAP
0.473panovnícky999 SGWaAP
0.500kniežací3903 SGWaAP
0.505habsburský3387 SGWaAP
0.511uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.518pápežská_kúria744 SGWaAP
0.522uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.525Habsburgovci8710 SGWaAP
0.534šľachtic27207 SGWaAP
0.539cisársky16429 SGWaAP
0.543uhorský26642 SGWaAP
0.544veľmož6882 SGWaAP
0.545panovnícka1726 SGWaAP
0.548cisárska10525 SGWaAP
0.549habsburská2478 SGWaAP
0.550kráľovský61948 SGWaAP
0.551šľachta27175 SGWaAP
0.558Anjouovci901 SGWaAP
0.565uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.571šľachtická7747 SGWaAP
0.577cisár81604 SGWaAP