Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panovnícky999 SGWaAP
0.346kniežací3903 SGWaAP
0.407habsburský3387 SGWaAP
0.460šľachtický9375 SGWaAP
0.462panovník51690 SGWaAP
0.462panovnícka1726 SGWaAP
0.463panovnícky_rod963 SGWaAP
0.473panovnícky_dvor1098 SGWaAP
0.474kráľovský61948 SGWaAP
0.484cisársky16429 SGWaAP
0.514dynastický759 SGWaAP
0.527uhorský26642 SGWaAP
0.536vladárska582 SGWaAP
0.541monarcha5732 SGWaAP
0.541cisárov2529 SGWaAP
0.544grófsky1848 SGWaAP
0.547veľmož6882 SGWaAP
0.547habsburská2478 SGWaAP
0.550arpádovský476 SGWaAP
0.555cisárovná8046 SGWaAP
0.560kniežacia2158 SGWaAP
0.565Habsburgovci8710 SGWaAP
0.565cisárska10525 SGWaAP