Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panovnícke412 SGWaAP
0.465kniežacie672 SGWaAP
0.523šľachtické1395 SGWaAP
0.527kráľovské21268 SGWaAP
0.542cisárske3236 SGWaAP
0.547panovník51690 SGWaAP
0.553kráľovo1799 SGWaAP
0.575knieža54086 SGWaAP
0.585korunovačné1405 SGWaAP
0.592vladárska582 SGWaAP
0.593palatín7542 SGWaAP
0.595panovnícky999 SGWaAP
0.595uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.596habsburský3387 SGWaAP
0.598uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.605uhorské7705 SGWaAP
0.608panovnícka1726 SGWaAP
0.613léno1906 SGWaAP
0.615stoličné741 SGWaAP
0.615habsburské824 SGWaAP
0.624ríšske1289 SGWaAP
0.628panstvo46190 SGWaAP
0.629miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.630cisár81604 SGWaAP
0.633veľmož6882 SGWaAP
0.634habsburská2478 SGWaAP
0.635Habsburgovci8710 SGWaAP
0.636kniežací3903 SGWaAP
0.637biskupské3322 SGWaAP
0.638poddané1252 SGWaAP
0.640voľakedajšie415 SGWaAP
0.640cisárovná8046 SGWaAP
0.640Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.641krajinské1342 SGWaAP
0.641Habsburský1841 SGWaAP
0.642Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.643turecký_sultán1053 SGWaAP
0.643Žigmund10064 SGWaAP
0.644cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.645výsadné1098 SGWaAP