Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panovnícke412 SGWaAP
0.465kniežacie672 SGWaAP
0.523šľachtické1395 SGWaAP
0.527kráľovské21268 SGWaAP
0.542cisárske3236 SGWaAP
0.547panovník51690 SGWaAP
0.553kráľovo1799 SGWaAP
0.575knieža54086 SGWaAP
0.585korunovačné1405 SGWaAP
0.592vladárska582 SGWaAP
0.593palatín7542 SGWaAP
0.595panovnícky999 SGWaAP
0.595uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.596habsburský3387 SGWaAP
0.598uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.605uhorské7705 SGWaAP
0.608panovnícka1726 SGWaAP
0.613léno1906 SGWaAP
0.615stoličné741 SGWaAP
0.615habsburské824 SGWaAP