Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panovnícka1726 SGWaAP
0.375vladárska582 SGWaAP
0.409panovník51690 SGWaAP
0.420panovnícky_rod963 SGWaAP
0.439cisárska10525 SGWaAP
0.443habsburská2478 SGWaAP
0.459šľachtická7747 SGWaAP
0.462panovnícky999 SGWaAP
0.464Habsburgovci8710 SGWaAP
0.481kniežacia2158 SGWaAP
0.487dynastia24919 SGWaAP
0.489habsburský3387 SGWaAP
0.503dynastická512 SGWaAP
0.505monarcha5732 SGWaAP
0.508Arpádovci1890 SGWaAP
0.518kráľovská74238 SGWaAP
0.520absolutistická947 SGWaAP
0.523aristokracia7168 SGWaAP
0.535monarchistická588 SGWaAP
0.536šľachta27175 SGWaAP
0.543Přemyslovci929 SGWaAP
0.544panovníčka5963 SGWaAP
0.545panovnícky_dvor1098 SGWaAP