Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panovníčka5963 SGWaAP
0.258cisárovná8046 SGWaAP
0.301Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.353kráľovná_Alžbeta11410 SGWaAP
0.400kráľovná_Viktória2655 SGWaAP
0.457arcivojvodkyňa702 SGWaAP
0.468šľachtičná2839 SGWaAP
0.469kňažná7822 SGWaAP
0.471dvorná_dáma3033 SGWaAP
0.484kráľovná109539 SGWaAP
0.487vojvodkyňa10632 SGWaAP
0.491grófka16230 SGWaAP
0.513panovník51690 SGWaAP
0.521Habsburský1841 SGWaAP
0.525korunovácia9846 SGWaAP
0.525habsburská2478 SGWaAP
0.528habsburský3387 SGWaAP
0.536cisárovná_Alžbeta852 SGWaAP
0.542cisár81604 SGWaAP
0.544panovnícka1726 SGWaAP
0.545Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.548uhorský_kráľ12933 SGWaAP