Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panovačná1955 SGWaAP
0.319svojhlavá437 SGWaAP
0.330žiarlivá3371 SGWaAP
0.333tvrdohlavá6407 SGWaAP
0.335hašterivá797 SGWaAP
0.357vzdorovitá1006 SGWaAP
0.390pomstychtivá1051 SGWaAP
0.392protivná3283 SGWaAP
0.397prchká1096 SGWaAP
0.405prostoreká808 SGWaAP
0.406povýšenecká980 SGWaAP
0.406ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.411papuľnatá461 SGWaAP
0.425dobrosrdečná2010 SGWaAP
0.434rozmaznaná3472 SGWaAP
0.437namyslená3084 SGWaAP
0.439zlostná2536 SGWaAP
0.441despotická1055 SGWaAP
0.451emancipovaná2317 SGWaAP
0.452bezcitná2733 SGWaAP
0.453drzá6210 SGWaAP
0.454majetnícka402 SGWaAP
0.456zatrpknutá1796 SGWaAP
0.463chápavá2033 SGWaAP
0.467zanovitá579 SGWaAP