Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panoptikum2977 SGWaAP
0.615groteskná3005 SGWaAP
0.620tragikomická2655 SGWaAP
0.620varieté1002 SGWaAP
0.625kabaret9064 SGWaAP
0.646vosková_figurína2941 SGWaAP
0.648groteskný2611 SGWaAP
0.655klaun17250 SGWaAP
0.658groteska6498 SGWaAP
0.662malomesto1797 SGWaAP
0.665Kocúrkovo5319 SGWaAP
0.669komediant4549 SGWaAP
0.672groteskné1241 SGWaAP
0.673cirkusové2610 SGWaAP
0.676divadlo509092 SGWaAP
0.680manéž1965 SGWaAP
0.684tragikomické1433 SGWaAP
0.694krivé_zrkadlo1700 SGWaAP
0.694tragikomický2697 SGWaAP
0.695humoreska1830 SGWaAP
0.696groteskne1501 SGWaAP