Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panna_Mária87919 SGWaAP
0.112Panna_Mária45063 SGWaAP
0.203božia_Matka4988 SGWaAP
0.264Bohorodička8326 SGWaAP
0.290preblahoslavená_panna1060 SGWaAP
0.291fatimská2118 SGWaAP
0.314sedembolestná2845 SGWaAP
0.314nanebovzatie_panna3226 SGWaAP
0.316Nepoškvrnený4284 SGWaAP
0.316Fatimský1544 SGWaAP
0.327Sedembolestný2464 SGWaAP
0.331Nepoškvrnený_počatie1977 SGWaAP
0.339sedembolestná_panna5930 SGWaAP
0.353Sedembolestný_panna5987 SGWaAP
0.356nepoškvrnené_počatie4108 SGWaAP
0.356svätá_Trojica7096 SGWaAP
0.358Nanebovzatie_panna2886 SGWaAP
0.363Božský_Srdce2302 SGWaAP
0.374Zvestovanie1767 SGWaAP
0.381ružencová1646 SGWaAP
0.384Ružencový1421 SGWaAP