Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panelákové_sídlisko598 SGWaAP
0.322panelové_sídlisko771 SGWaAP
0.563panelákové660 SGWaAP
0.572betónová_džungľa1184 SGWaAP
0.578sídlisko141663 SGWaAP
0.594ošarpané706 SGWaAP
0.610zbúranisko599 SGWaAP
0.614sídliskové831 SGWaAP
0.625paneláková2294 SGWaAP
0.629veľkomesto27614 SGWaAP
0.629panelák47768 SGWaAP
0.630veľkomestské416 SGWaAP
0.634spustnuté708 SGWaAP
0.634schátrané588 SGWaAP
0.639vilová_štvrť2369 SGWaAP
0.652malomesto1797 SGWaAP
0.653sídlisková3847 SGWaAP
0.656ošarpaný3298 SGWaAP
0.656ošarpaná3661 SGWaAP
0.661zástavba34227 SGWaAP
0.671barabizňa835 SGWaAP
0.673židovské_geto688 SGWaAP