Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panónska3259 SGWaAP
0.180Panónsky2119 SGWaAP
0.531dunajská17952 SGWaAP
0.538karpatská9751 SGWaAP
0.544podunajská4448 SGWaAP
0.551borská677 SGWaAP
0.555Podunajský2340 SGWaAP
0.593dolnozemská3077 SGWaAP
0.603Bajkalský4947 SGWaAP
0.612Mlynský_niva3209 SGWaAP
0.617Balkánsky801 SGWaAP
0.618mlynská_niva3108 SGWaAP
0.619Svätoplukova5785 SGWaAP
0.620rusovská1023 SGWaAP
0.620panónsky1593 SGWaAP
0.621račianska6845 SGWaAP
0.631podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.632Viedenský3718 SGWaAP