Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.114pomník_padlý2106 SGWaAP
0.279Pamätník4080 SGWaAP
0.293pamätník93639 SGWaAP
0.320Pomník1091 SGWaAP
0.367pomník42679 SGWaAP
0.375položenie_veniec2995 SGWaAP
0.378kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.404padlý16508 SGWaAP
0.407pietny_akt6546 SGWaAP
0.460padlá4983 SGWaAP
0.481padlé1693 SGWaAP
0.487pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.501pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.511cintorín175670 SGWaAP
0.529pietne5218 SGWaAP
0.544oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.552Pietny430 SGWaAP
0.569spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.570Pamätník_SNP1379 SGWaAP
0.572pietny1289 SGWaAP
0.579červenoarmejec1409 SGWaAP
0.586SNP95752 SGWaAP