Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pamätník93639 SGWaAP
0.181Pamätník4080 SGWaAP
0.219pomník42679 SGWaAP
0.293pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.305pomník_padlý2106 SGWaAP
0.316Pomník1091 SGWaAP
0.351pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.459položenie_veniec2995 SGWaAP
0.476pietny_akt6546 SGWaAP
0.479pomníček927 SGWaAP
0.480mohyla12213 SGWaAP
0.482pietne5218 SGWaAP
0.485pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.486cintorín175670 SGWaAP
0.493kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.498padlý16508 SGWaAP
0.499pamätné7676 SGWaAP
0.520Pamätník_SNP1379 SGWaAP
0.522busta16579 SGWaAP
0.528Mohyla967 SGWaAP
0.546spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.547spomienkové7389 SGWaAP
0.547náhrobok9346 SGWaAP
0.549padlá4983 SGWaAP
0.549padlé1693 SGWaAP