Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.342odhalená_pamätná943 SGWaAP
0.349pomník42679 SGWaAP
0.351pamätník93639 SGWaAP
0.366busta16579 SGWaAP
0.422odhalenie_pamätná2433 SGWaAP
0.425Pamätník4080 SGWaAP
0.433pomník_padlý2106 SGWaAP
0.450Pomník1091 SGWaAP
0.487pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.523pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.532náhrobník2622 SGWaAP
0.535spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.536pamätná34270 SGWaAP
0.538súsošie13959 SGWaAP
0.549položenie_veniec2995 SGWaAP
0.550mohyla12213 SGWaAP
0.560Pamätný5913 SGWaAP
0.567kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.585náhrobok9346 SGWaAP
0.587evanjelická_fara2019 SGWaAP
0.591pietny_akt6546 SGWaAP
0.599Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.600pamätný27831 SGWaAP