Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000palestínska_autonómia830 SGWaAP
0.256palestínska_samospráva3631 SGWaAP
0.442pásmo_Gaza13070 SGWaAP
0.445palestínske11007 SGWaAP
0.448Palestínsky752 SGWaAP
0.450hnutie_Hamas2695 SGWaAP
0.455palestínsky28650 SGWaAP
0.456Jásir_Arafat3667 SGWaAP
0.466Pásmo_Gaza1835 SGWaAP
0.469vodca_Jásir729 SGWaAP
0.472Hamas15318 SGWaAP