Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000paleolitický635 SGWaAP
0.321neolitický811 SGWaAP
0.339praveký7639 SGWaAP
0.418neandertálsky1061 SGWaAP
0.448lovec_mamut738 SGWaAP
0.461neandertálec5358 SGWaAP
0.464paleolitická574 SGWaAP
0.487paleolit2899 SGWaAP
0.502predhistorický712 SGWaAP
0.513pračlovek3122 SGWaAP
0.524neolitická1373 SGWaAP
0.526paleontologický_nález403 SGWaAP
0.535neolitické680 SGWaAP
0.549pästný_klin421 SGWaAP
0.550praveká4434 SGWaAP
0.551žiarový_hrob787 SGWaAP
0.551prehistorický2698 SGWaAP
0.558praveké2775 SGWaAP
0.560predhistorická864 SGWaAP
0.564lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.565kostrový_pozostatok1247 SGWaAP
0.566neolit3979 SGWaAP
0.570praveké_osídlenie512 SGWaAP