Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000paleolit2899 SGWaAP
0.179neolit3979 SGWaAP
0.281eneolit1698 SGWaAP
0.407halštatská1153 SGWaAP
0.415pravek13667 SGWaAP
0.424lovec_mamut738 SGWaAP
0.432neolitický811 SGWaAP
0.434lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.439predhistorická864 SGWaAP
0.467neolitická1373 SGWaAP
0.470neolitické680 SGWaAP
0.479praveký7639 SGWaAP
0.482neandertálsky1061 SGWaAP
0.483včasný_stredovek1231 SGWaAP
0.487paleolitický635 SGWaAP
0.511neandertálec5358 SGWaAP
0.516štvrtohory1216 SGWaAP
0.520bukovohorská630 SGWaAP
0.524vrcholný_stredovek1173 SGWaAP
0.529treťohory2325 SGWaAP
0.535predhistorické557 SGWaAP
0.541archeologický_nález11565 SGWaAP