Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000palatín7542 SGWaAP
0.221uhorský_palatín1120 SGWaAP
0.307podžupan3090 SGWaAP
0.327kastelán4573 SGWaAP
0.332uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.338ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.357Žigmund10064 SGWaAP
0.368kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.370prepošt3157 SGWaAP
0.370gróf58759 SGWaAP
0.404uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.411Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.412Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.414panovník51690 SGWaAP
0.419Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.427veľmož6882 SGWaAP