Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pakt19044 SGWaAP
0.353Pakt2214 SGWaAP
0.595dohovor103059 SGWaAP
0.607deklarácia40467 SGWaAP
0.607ratifikácia12980 SGWaAP
0.613OSN176156 SGWaAP
0.616ratifikovať9631 SGWaAP
0.617rezolúcia31218 SGWaAP
0.620asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.620Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.623Charta5555 SGWaAP
0.634istanbulský_dohovor2055 SGWaAP
0.635lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.636migračný_pakt559 SGWaAP
0.638NATO173055 SGWaAP
0.650konkordát1528 SGWaAP
0.650spojenectvo19225 SGWaAP
0.652Istanbulský_dohovor1481 SGWaAP
0.656anexia3250 SGWaAP
0.656charta24479 SGWaAP
0.656neratifikovať1554 SGWaAP
0.657jadrové_odzbrojenie1059 SGWaAP