Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pahorkatina8841 SGWaAP
0.278vrchovina7363 SGWaAP
0.292záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.310hornatina1237 SGWaAP
0.315podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.330Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.339predhorie3018 SGWaAP
0.344nížina20060 SGWaAP
0.346kotlina28177 SGWaAP
0.364sprašová1411 SGWaAP
0.364zníženina1120 SGWaAP
0.405východoslovenská_nížina3214 SGWaAP
0.445južný_svah5229 SGWaAP
0.447Hornohornonitriansky_kotlina709 SGWaAP
0.447Krupinský_planina650 SGWaAP
0.452považský_Inovec3953 SGWaAP
0.454nížinná2284 SGWaAP
0.459úval928 SGWaAP
0.464lesnatý1216 SGWaAP
0.464liptovská_kotlina1248 SGWaAP
0.469nížinatá494 SGWaAP