Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000paholok4903 SGWaAP
0.291kočiš9123 SGWaAP
0.340gazda32772 SGWaAP
0.357sluha67224 SGWaAP
0.361sedliak27222 SGWaAP
0.374pohonič3467 SGWaAP
0.432pandúr1618 SGWaAP
0.480čeľadník1393 SGWaAP
0.494zbrojnoš2250 SGWaAP
0.497mlynár7773 SGWaAP
0.497veľkomožný2478 SGWaAP
0.499slúžka29606 SGWaAP
0.507mládenec61472 SGWaAP
0.507bača15048 SGWaAP
0.511dráb4055 SGWaAP
0.512šafár1919 SGWaAP
0.515krčmár10800 SGWaAP
0.519zapriahať992 SGWaAP
0.520šuhaj6119 SGWaAP
0.525nádenník2567 SGWaAP
0.526honelník1132 SGWaAP
0.540horár7148 SGWaAP
0.540oplan1373 SGWaAP
0.542tovariš6638 SGWaAP