Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000padlý_anjel3214 SGWaAP
0.349Lucifer3851 SGWaAP
0.375lucifer7829 SGWaAP
0.422démon52430 SGWaAP
0.436Satan19195 SGWaAP
0.459satan28705 SGWaAP
0.501Temnota1378 SGWaAP
0.510diabol80890 SGWaAP
0.519nadprirodzená_bytosť3051 SGWaAP
0.528pokušiteľ2188 SGWaAP
0.538démonická3761 SGWaAP
0.542Antikrist3883 SGWaAP
0.550boh268574 SGWaAP
0.558upír35330 SGWaAP
0.568stvoriteľ26133 SGWaAP
0.569Diabol9918 SGWaAP
0.571antikrist3932 SGWaAP
0.571anjel171966 SGWaAP