Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000padlý16508 SGWaAP
0.285padlá4983 SGWaAP
0.323padlé1693 SGWaAP
0.404pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.463pomník_padlý2106 SGWaAP
0.468pomník42679 SGWaAP
0.498pamätník93639 SGWaAP
0.509červenoarmejec1409 SGWaAP
0.543pietny_akt6546 SGWaAP
0.553Pamätník4080 SGWaAP
0.566položenie_veniec2995 SGWaAP
0.569vojak439194 SGWaAP
0.578oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.580kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.581pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.582Pomník1091 SGWaAP
0.589cintorín175670 SGWaAP
0.597pietne5218 SGWaAP
0.600hrob177694 SGWaAP
0.602sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.605Padlý594 SGWaAP
0.613pietny1289 SGWaAP
0.616československý_armádny1260 SGWaAP