Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pacifizmus1171 SGWaAP
0.387militarizmus1490 SGWaAP
0.413idealizmus5687 SGWaAP
0.415anarchizmus1903 SGWaAP
0.438ateizmus16464 SGWaAP
0.445antikomunizmus1458 SGWaAP
0.450sionizmus4004 SGWaAP
0.458liberalizmus19638 SGWaAP
0.461konzervativizmus7677 SGWaAP
0.476marxizmus13099 SGWaAP
0.477antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.478fanatizmus8065 SGWaAP
0.480fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.487radikalizmus4674 SGWaAP
0.488oportunizmus2274 SGWaAP
0.489dogmatizmus2038 SGWaAP
0.490racionalizmus3906 SGWaAP
0.492humanizmus17405 SGWaAP
0.495pragmatizmus5424 SGWaAP
0.496nacionalizmus26046 SGWaAP
0.498sekularizmus3288 SGWaAP
0.498izolacionizmus1027 SGWaAP
0.500nihilizmus3239 SGWaAP
0.502kolektivizmus1831 SGWaAP