Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pacifistický489 SGWaAP
0.475protivojnový1288 SGWaAP
0.490militantný4887 SGWaAP
0.504nihilistický533 SGWaAP
0.518anarchistický1321 SGWaAP
0.518ľavičiarsky645 SGWaAP
0.521patriotický532 SGWaAP
0.529pacifizmus1171 SGWaAP
0.530buričský401 SGWaAP
0.531protináboženský560 SGWaAP
0.532fundamentalistický1751 SGWaAP
0.537idealistický2557 SGWaAP
0.544antikomunistický835 SGWaAP
0.551ateistický4237 SGWaAP
0.565šovinistický986 SGWaAP
0.568marxistický3814 SGWaAP
0.570intelektuálsky569 SGWaAP
0.570pacifista2310 SGWaAP
0.572fanatický7444 SGWaAP
0.574proletársky1032 SGWaAP
0.577nacionalistický5917 SGWaAP
0.583militaristický449 SGWaAP
0.585umiernený9759 SGWaAP
0.592vlastenecký5672 SGWaAP
0.594rebelantský733 SGWaAP