Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pacifista2310 SGWaAP
0.429idealista5821 SGWaAP
0.436anarchista6438 SGWaAP
0.445antikomunista1676 SGWaAP
0.467marxista5377 SGWaAP
0.470fanatický7444 SGWaAP
0.489antisemita3587 SGWaAP
0.493fundamentalista5025 SGWaAP
0.506humanista12396 SGWaAP
0.511cynik3635 SGWaAP
0.513internacionalista776 SGWaAP
0.523náboženský_fanatik2360 SGWaAP
0.525moralista2886 SGWaAP
0.532pacifizmus1171 SGWaAP
0.533fanatik20279 SGWaAP
0.533racionalista1259 SGWaAP
0.536nihilista865 SGWaAP
0.536monarchista891 SGWaAP
0.539militantný4887 SGWaAP
0.541ateista41462 SGWaAP
0.548revolucionár13003 SGWaAP
0.549nacionalista17726 SGWaAP
0.552materialista3595 SGWaAP
0.555agnostik2375 SGWaAP