Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pašerák10245 SGWaAP
0.396pašovanie8195 SGWaAP
0.399pašerácky766 SGWaAP
0.415prevádzač5869 SGWaAP
0.426priekupník6550 SGWaAP
0.429pašerácka1087 SGWaAP
0.440kontraband1793 SGWaAP
0.459drogový_díler3462 SGWaAP
0.498pašovať4891 SGWaAP
0.516pašeráctvo824 SGWaAP
0.516zločinecký_gang1019 SGWaAP
0.531drogový_kartel2265 SGWaAP
0.534pašovanie_droga1711 SGWaAP
0.535nelegálny_migrant2606 SGWaAP
0.546narkomafia714 SGWaAP
0.551kriminálnik12682 SGWaAP
0.552drogový_gang1118 SGWaAP
0.565ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.565gang27715 SGWaAP
0.566prevádzačská415 SGWaAP
0.568bandita12520 SGWaAP
0.577nelegálny21415 SGWaAP