Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pýšiť42120 SGWaAP
0.173popýšiť7510 SGWaAP
0.359honosiť2132 SGWaAP
0.419pochváliť148351 SGWaAP
0.551hrdiť21872 SGWaAP
0.627vynikať63256 SGWaAP
0.644oplývať11965 SGWaAP
0.657nepýšiť623 SGWaAP
0.660vyznačovať138198 SGWaAP
0.660chváliť108584 SGWaAP
0.689disponovať184888 SGWaAP
0.692presláviť51753 SGWaAP
0.695vďaka1897494 SGWaAP
0.696vďačiť41345 SGWaAP
0.700vynímať20154 SGWaAP
0.707ukrývať79538 SGWaAP
0.713prepožičiavať5891 SGWaAP
0.715impozantná9419 SGWaAP
0.720snúbiť10408 SGWaAP
0.742ašpirovať4997 SGWaAP
0.742týčiť21316 SGWaAP
0.743zdobiť70796 SGWaAP
0.749impozantný12312 SGWaAP