Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pôvodina2266 SGWaAP
0.563ortografia727 SGWaAP
0.565bibličtina857 SGWaAP
0.573rukopisný2363 SGWaAP
0.575fonetická1730 SGWaAP
0.576preklad268288 SGWaAP
0.577čeština47623 SGWaAP
0.582epika4162 SGWaAP
0.584básnický16809 SGWaAP
0.586bernolákovčina1329 SGWaAP
0.588slovenčina168837 SGWaAP
0.593latinčina20825 SGWaAP
0.596spisovná6934 SGWaAP
0.598rukopis65898 SGWaAP
0.598apokryf1533 SGWaAP
0.599hexameter598 SGWaAP
0.605rukopisná2826 SGWaAP
0.605lexika6098 SGWaAP
0.606veršovaný1750 SGWaAP
0.609hebrejský6979 SGWaAP