Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pôsobivosť2528 SGWaAP
0.314sugestívnosť675 SGWaAP
0.378presvedčivosť4527 SGWaAP
0.379pútavosť1521 SGWaAP
0.388plastickosť1110 SGWaAP
0.424poetickosť1086 SGWaAP
0.444dramatickosť3856 SGWaAP
0.477výraznosť1395 SGWaAP
0.478originálnosť3065 SGWaAP
0.479údernosť1512 SGWaAP
0.481expresivita1995 SGWaAP
0.482výtvarnosť462 SGWaAP
0.483autentickosť9524 SGWaAP
0.487umeleckosť863 SGWaAP
0.488monumentalita859 SGWaAP
0.490živosť4011 SGWaAP
0.491podmanivosť409 SGWaAP
0.495expresívnosť1606 SGWaAP
0.508metaforickosť488 SGWaAP
0.510monumentálnosť999 SGWaAP
0.510lyrickosť717 SGWaAP
0.516výrazová5768 SGWaAP
0.517efektnosť476 SGWaAP
0.519invenčnosť1106 SGWaAP