Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pôdohospodárstvo28640 SGWaAP
0.337ministerstvo_pôdohospodárstvo28253 SGWaAP
0.372agrorezort3042 SGWaAP
0.376ministerka_pôdohospodárstvo2839 SGWaAP
0.423Gabriela_matečná1508 SGWaAP
0.424Gabriela_Matečný1390 SGWaAP
0.440lesné_hospodárstvo13464 SGWaAP
0.466poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.500pôdohospodársky1456 SGWaAP
0.511hospodárstvo243369 SGWaAP
0.513Zdenka_Kramplová2177 SGWaAP
0.514štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.516agrosektor4138 SGWaAP