Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.364hedonizmus2092 SGWaAP
0.404márnivosť3421 SGWaAP
0.445zhýralosť589 SGWaAP
0.447sebectvo10545 SGWaAP
0.471lakomstvo3062 SGWaAP
0.475konzumizmus1740 SGWaAP
0.479obžerstvo2732 SGWaAP
0.489hrabivosť918 SGWaAP
0.498mamonárstvo416 SGWaAP
0.498nenásytnosť2723 SGWaAP
0.508bezuzdnosť412 SGWaAP
0.513snobstvo567 SGWaAP
0.516nemravnosť3259 SGWaAP
0.520prospechárstvo653 SGWaAP
0.520karierizmus930 SGWaAP
0.522neresť12313 SGWaAP
0.522márnotratnosť1001 SGWaAP
0.522bezuzdná1285 SGWaAP
0.527žiadostivosť11285 SGWaAP
0.527hedonistický606 SGWaAP
0.532sebeckosť3270 SGWaAP