Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000písomníctvo3340 SGWaAP
0.534filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.535spisba5080 SGWaAP
0.546národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.563dejepisectvo818 SGWaAP
0.589hlaholika2982 SGWaAP
0.595básnictvo1676 SGWaAP
0.602slovanské13717 SGWaAP
0.615staroslovienska1191 SGWaAP
0.617jazykoveda8662 SGWaAP
0.618ľudová_slovesnosť5057 SGWaAP
0.625maliarstvo12894 SGWaAP
0.626dejiny395698 SGWaAP
0.629veľkomoravské2959 SGWaAP
0.630jazykovedné1463 SGWaAP
0.635osvietenstvo7952 SGWaAP
0.637byzantská8014 SGWaAP
0.640raný_stredovek2183 SGWaAP
0.642vzdelanosť18406 SGWaAP
0.642slovesnosť1408 SGWaAP
0.645antika11947 SGWaAP
0.645byzantské2108 SGWaAP