Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pästný_klin421 SGWaAP
0.522praveký7639 SGWaAP
0.549paleolitický635 SGWaAP
0.561neolitický811 SGWaAP
0.575mamutí_kel443 SGWaAP
0.580australopitek624 SGWaAP
0.583pračlovek3122 SGWaAP
0.587neandertálec5358 SGWaAP
0.612lovec_mamut738 SGWaAP
0.614predhistorická864 SGWaAP
0.617predhistorický712 SGWaAP
0.621sekerka4248 SGWaAP
0.636neandertálsky1061 SGWaAP
0.636paleolit2899 SGWaAP
0.644paleontologický_nález403 SGWaAP
0.647dláto4788 SGWaAP
0.651prehistorický2698 SGWaAP
0.653jaskynný_medveď968 SGWaAP
0.656neolit3979 SGWaAP
0.660amonit487 SGWaAP
0.665kostený2008 SGWaAP