Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000päťdesiaty26933 SGWaAP
0.144šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.157sedemdesiaty32078 SGWaAP
0.179osemdesiaty34599 SGWaAP
0.221štyridsiaty12133 SGWaAP
0.233tridsiaty24247 SGWaAP
0.274deväťdesiaty36014 SGWaAP
0.278minulé_storočie89927 SGWaAP
0.350dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.447devätnáste_storočie7927 SGWaAP
0.494dvadsiaty29999 SGWaAP
0.525povojnový12103 SGWaAP