Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pápežstvo2697 SGWaAP
0.383katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.430heréza5062 SGWaAP
0.431kresťanstvo112019 SGWaAP
0.436protestantizmus4455 SGWaAP
0.438katolicizmus10809 SGWaAP
0.455cirkevná_hierarchia2832 SGWaAP
0.456Katolícky_cirkev7507 SGWaAP
0.456slobodomurárstvo3918 SGWaAP
0.476schizma3117 SGWaAP
0.485cirkev670610 SGWaAP
0.488Cirkev25402 SGWaAP
0.496klérus7579 SGWaAP
0.511pápežská_kúria744 SGWaAP
0.512pohanstvo5012 SGWaAP
0.515tridentský_koncil1425 SGWaAP
0.517cisárstvo5581 SGWaAP
0.519Byzancia5289 SGWaAP
0.519pápež231464 SGWaAP
0.520inkvizícia9172 SGWaAP
0.528koncil23984 SGWaAP
0.532arianizmus654 SGWaAP