Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pápežský_legát1621 SGWaAP
0.272legát2604 SGWaAP
0.336pápežský_nuncius793 SGWaAP
0.391arcibiskup91698 SGWaAP
0.418prímas2456 SGWaAP
0.429biskup286883 SGWaAP
0.432opát10832 SGWaAP
0.458pápežská_kúria744 SGWaAP
0.473salzburský_arcibiskup513 SGWaAP
0.475prelát4112 SGWaAP
0.476kardinál101854 SGWaAP
0.481nuncius3108 SGWaAP
0.497miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.498vikár7305 SGWaAP
0.502byzantský_cisár2582 SGWaAP
0.504Viching960 SGWaAP
0.508ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.510patriarcha18671 SGWaAP