Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pápežská_kúria744 SGWaAP
0.458pápežský_legát1621 SGWaAP
0.465franský3625 SGWaAP
0.474apoštolská_stolica1836 SGWaAP
0.494Viching960 SGWaAP
0.504carihradský890 SGWaAP
0.507ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.511byzantský_cisár2582 SGWaAP
0.511apoštolský_stolec529 SGWaAP
0.511pápežstvo2697 SGWaAP
0.517rímska_kúria2823 SGWaAP
0.518panovnícky_dvor1098 SGWaAP
0.530pápežský13512 SGWaAP
0.538franské659 SGWaAP
0.542cirkevná_vrchnosť2255 SGWaAP
0.542prelát4112 SGWaAP
0.545franská_ríša1389 SGWaAP
0.546Franský_ríša989 SGWaAP