Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pápežská21345 SGWaAP
0.326Pápežský4922 SGWaAP
0.430pápežský13512 SGWaAP
0.469kardinál101854 SGWaAP
0.482vatikánska11548 SGWaAP
0.496rímska_kúria2823 SGWaAP
0.513kongregácia25107 SGWaAP
0.531pápežské4504 SGWaAP
0.534pápežova6982 SGWaAP
0.550Kongregácia7697 SGWaAP
0.564biskupská_konferencia11137 SGWaAP
0.565Kurt_Koch515 SGWaAP
0.569svätá_stolica24445 SGWaAP
0.571prefekt_kongregácia2565 SGWaAP
0.571pápež_Benedikt26036 SGWaAP
0.575arcibiskup91698 SGWaAP
0.578pápež231464 SGWaAP
0.578vatikánsky12421 SGWaAP
0.582pápež_František47550 SGWaAP
0.586Apoštolský1335 SGWaAP