Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pánovo917 SGWaAP
0.532kráľovo1799 SGWaAP
0.549božie169284 SGWaAP
0.550Jozefovo753 SGWaAP
0.553spásonosné1270 SGWaAP
0.557Petrovo3089 SGWaAP
0.570otcovo8833 SGWaAP
0.579bratovo1516 SGWaAP
0.580Jánovo1772 SGWaAP
0.581spasiteľné739 SGWaAP
0.590ženino1377 SGWaAP
0.595Štefanovo443 SGWaAP
0.595spásne673 SGWaAP
0.596sväté41015 SGWaAP
0.599Pánov46093 SGWaAP
0.601milostivé1267 SGWaAP
0.602Máriino3779 SGWaAP
0.603Kristovo35215 SGWaAP
0.610Ježišovo38510 SGWaAP
0.614všemohúce533 SGWaAP
0.621zbožné1827 SGWaAP
0.622Pavlovo2674 SGWaAP
0.627ctihodné470 SGWaAP
0.630blažené1793 SGWaAP
0.634čiesi543 SGWaAP
0.637prorocké3852 SGWaAP
0.637pokorné4001 SGWaAP
0.637nábožné1272 SGWaAP
0.638Mojžišovo1051 SGWaAP
0.639otcovské2218 SGWaAP
0.641blahoslavené1065 SGWaAP
0.641sestrino1150 SGWaAP
0.643manželkino923 SGWaAP
0.644niečie1107 SGWaAP
0.647Abrahámovo1446 SGWaAP
0.648majstrovo634 SGWaAP
0.648pánova1969 SGWaAP
0.649Matúšovo611 SGWaAP
0.652chlapcovo1795 SGWaAP
0.652túžobné863 SGWaAP
0.655vtelené1788 SGWaAP
0.656božské15006 SGWaAP
0.658ľúbezné530 SGWaAP