Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pánovo917 SGWaAP
0.532kráľovo1799 SGWaAP
0.549božie169284 SGWaAP
0.550Jozefovo753 SGWaAP
0.553spásonosné1270 SGWaAP
0.557Petrovo3089 SGWaAP
0.570otcovo8833 SGWaAP
0.579bratovo1516 SGWaAP
0.580Jánovo1772 SGWaAP
0.581spasiteľné739 SGWaAP
0.590ženino1377 SGWaAP
0.595Štefanovo443 SGWaAP
0.595spásne673 SGWaAP
0.596sväté41015 SGWaAP
0.599Pánov46093 SGWaAP
0.601milostivé1267 SGWaAP
0.602Máriino3779 SGWaAP
0.603Kristovo35215 SGWaAP
0.610Ježišovo38510 SGWaAP
0.614všemohúce533 SGWaAP
0.621zbožné1827 SGWaAP
0.622Pavlovo2674 SGWaAP