Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pán2020917 SGWaAP
0.469veľkomožný2478 SGWaAP
0.491pána1783 SGWaAP
0.511veľavážený1302 SGWaAP
0.549pánov2884 SGWaAP
0.596súdruh50538 SGWaAP
0.605vážená_dáma4918 SGWaAP
0.605ctihodný8791 SGWaAP
0.611ctený11001 SGWaAP
0.621ráčiť11259 SGWaAP
0.624pánko5904 SGWaAP
0.654Drahý605 SGWaAP
0.654tuná14096 SGWaAP
0.655dobrotivý6652 SGWaAP
0.661všemohúci10916 SGWaAP
0.662ujček1730 SGWaAP
0.669Fígeľ1908 SGWaAP
0.672Pán39835 SGWaAP