Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pád_Berlínsky1139 SGWaAP
0.373berlínsky_múr2773 SGWaAP
0.494Berlínsky_múr2170 SGWaAP
0.556Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.560zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.577železná_opona11314 SGWaAP
0.595nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.607komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.609znovuzjednotenie1943 SGWaAP
0.616sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.625okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.629Pražský_jar3653 SGWaAP
0.635októbrová_socialistická1899 SGWaAP
0.641komunistický_režim23926 SGWaAP
0.645októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.646Michail_Gorbačov3446 SGWaAP
0.650Železný_opona866 SGWaAP
0.656sviečková_manifestácia2714 SGWaAP
0.662sovietske_impérium953 SGWaAP
0.664VOSR2329 SGWaAP
0.673Helmut_Kohl2022 SGWaAP
0.675Októbrový_revolúcia612 SGWaAP
0.676sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.676komunistická_totalita2261 SGWaAP