Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000páchané2562 SGWaAP
0.351páchaná3619 SGWaAP
0.395páchaný3151 SGWaAP
0.429násilie207834 SGWaAP
0.442násilie_páchané7285 SGWaAP
0.536páchať26424 SGWaAP
0.538zločin_spáchaný1707 SGWaAP
0.545sexuálne_násilie5693 SGWaAP
0.555spáchaná5344 SGWaAP
0.560zverstvo10322 SGWaAP
0.567znásilňovanie4307 SGWaAP
0.577Násilie477 SGWaAP
0.589bezprávie6795 SGWaAP
0.592civilné_obyvateľstvo8195 SGWaAP
0.595genocída23098 SGWaAP
0.600neľudské_zaobchádzanie1193 SGWaAP
0.607násilie_páchaný1960 SGWaAP
0.621páchanie7618 SGWaAP
0.621týranie24326 SGWaAP