Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000páža2246 SGWaAP
0.481dvorná_dáma3033 SGWaAP
0.548rytier56860 SGWaAP
0.552zbrojnoš2250 SGWaAP
0.575služobníctvo10962 SGWaAP
0.580majordóm1426 SGWaAP
0.589komorník8668 SGWaAP
0.592knieža54086 SGWaAP
0.594dvorný_šašo520 SGWaAP
0.599princ78924 SGWaAP
0.600kňažná7822 SGWaAP
0.611princezná85747 SGWaAP
0.614kráľov8145 SGWaAP
0.619slúžtička814 SGWaAP
0.620eunuch2693 SGWaAP
0.621majordómus670 SGWaAP
0.624sluha67224 SGWaAP
0.625kráľ403784 SGWaAP
0.626paholok4903 SGWaAP
0.629urodzený5629 SGWaAP
0.630husár5217 SGWaAP
0.632rúcho22787 SGWaAP