Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.295povstanie74043 SGWaAP
0.409národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.423revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.438partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.470odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.477protifašistické1133 SGWaAP
0.479oslobodzovacie670 SGWaAP
0.492národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.503odboj22579 SGWaAP
0.517oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.522povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.528puč8936 SGWaAP
0.530národné_povstanie6605 SGWaAP
0.531potlačenie_povstanie1490 SGWaAP
0.532kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.543represálie4171 SGWaAP
0.545povstalecké3949 SGWaAP
0.553okupácia28497 SGWaAP
0.555vzbura30849 SGWaAP
0.556vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.557oslobodzovací_boj1563 SGWaAP